Gặp gỡ học viên tiêu biểu | Chương trình QTS Diploma

Trần Gia Hân

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Học bổng 25% bậc cử nhân tại trường University of Adelaide

Nguyễn Hương Giang

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào năm II trường đại học quốc tế sau khi hoàn thành chương trình

Đặng Hồ Cao Nguyên

Học viên chương trình QTS Diploma of Business.

Chuyển tiếp vào năm II Đại học Canberra, chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin (IT)

Nguyễn Hoàng Linh Đan

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Cựu sinh trao đổi trường Monroe High School Career and Technical Education – Mỹ

Tạ Ngọc Vân Anh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Vân Anh đã quyết định chọn QTS Diploma sau khi trở về từ chuyến du học Singapore

Kim Anh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Kim Anh đã chọn chương trình QTS Diploma để có tâm vé vào đại học RMIT

Bùi Gia Uyên

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

QTS Diploma đã tiếp nối những dự định của Gia Uyên khi đại dịch Covid xảy ra

Trần Quang Minh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Sinh viên theo học tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Trương Thế Vinh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Sinh viên theo học tại trường Đại học Ngoại Ngữ và Tin học TPHCM

Nguyễn Phan Anh Thư

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào trường Đại học Seneca College tại Canada

Lê Thanh Mai

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào trường La Trobe University, chuyên ngành Marketing

Đỗ Minh Quân

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào trường đại học RMIT, chuyên ngành Logistics & SCM

Nguyễn Lan Vy

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Cựu học sinh cấp III trường Canley Vale High School tại Sydney, Australia

Nguyễn Vương Thảo Vi

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào năm II Đại học RMIT, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

Bùi Ngọc Kiều Anh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Cựu du học sinh trường International Sahaja Public School tại Ấn Độ

Tôn Thất Thiên Ân

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Du học sinh Canada. Chuyển tiếp vào năm 2 Đại học RMIT

Lê Khải Minh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào năm II Đại học RMIT, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

Hirota Kazue

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Đón nhận cơ hội chuyển tiếp vào năm 2 trường Đại học RMIT

Gặp gỡ học viên tiêu biểu
| Chương trình QTS Diploma

Trần Gia Hân

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Học bổng 25% bậc cử nhân tại trường University of Adelaide

Đặng Hồ Cao Nguyên

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào năm II Đại học Canberra, chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin (IT)

Nguyễn Vương Thảo Vi

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào năm II Đại học RMIT, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

Lê Thanh Mai

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào trường La Trobe University, chuyên ngành Marketing

Nguyễn Phan Anh Thư

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Chuyển tiếp vào trường Đại học Seneca College tại Canada

Kim Anh

Học viên chương trình QTS Diploma of Business

Kim Anh đã chọn chương trình QTS Diploma để có tâm vé vào đại học RMIT

Gặp gỡ học viên tiêu biểu | Chương trình QTS english

Gặp gỡ học viên tiêu biểu
| Chương trình QTS english

Gặp gỡ học viên tiêu biểu | Chương trình QTeens

Gặp gỡ học viên tiêu biểu
| Chương trình QTeens

khởi đầu sự nghiệp của bạn cùng chương trình chuẩn quốc tế của
qts australia
    khởi đầu sự nghiệp của bạn cùng chương trình chuẩn quốc tế của
    qts australia